Звіти

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2016р.

Баланс 2016р.

Звiт про власний капiтал 2016р.

Звiт про рух грошових коштiв 2016р.

Звiт про фiнансовi результати 2016р.

Лист до балансу

Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi 2016р.

Аудиторський висновок УПК Аудит

ЗВІТНІСТЬ ЗА 1 КВ. 2017Р.

Баланс на 31.03.2017

Ф.2 Звiт про фiн. результ. I кв.2017

ЗВІТНІСТЬ ЗА 2 КВ. 2017р.

Баланс на 30.06.2017р.

Уточнюючий баланс на 30.06.2017р.

Звіт керівника підприємства за перше півріччя

Ф2_Звіт про фінансовий результат за півріччя

ЗВІТНІСТЬ ЗА 3 КВ. 2017р.

Баланс на 31.10.2017

Ф.2 Звiт про фiн. результ. 9 місяців.2017

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2017р.

Баланс

Звіт керівника підприємства

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Примітки до річної фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора річної фінансової звітності Державного підприємства «Завод імені В.О.Малишева» за 2017 рік

ЗВІТНІСТЬ ЗА 1 КВ. 2018Р.

Баланс на 31.03.2018

Звiт про фiн. результ I кв.2018

ЗВІТНІСТЬ ЗА I ПіВРіЧЧЯ 2018р.

Баланс на 30 червня 2018р

Звіт про фінансові результати 1 півріччя 2018р

ЗВІТНІСТЬ ЗА 3 КВ. 2018Р.

Баланс на 30.09.2018р.

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2018 року

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018Р.

Баланс

Звіт керівника підприємства

3віт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Звіт незалежного аудіта

Звіт про управління

ЗВІТНІСТЬ ЗА 1 КВ. ЗА2019Р.

Баланс на 31.03.2019р.

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Примітки до фінансової звітності ДП ЗІМ за 1 кв 2019р.

Цілі діяльності підприємства та стан їх досягнення

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи управління ризиками

ЗВІТНІСТЬ ЗА I ПіВРіЧЧЯ 2019р.

Баланс на 30 червня 2019

Звіт про власний капітал за 1 півріччя 2019

Звіт про рух грошових кощтів за 1 півріччя 2019

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2019

Примітки до фин.звітності за 1 півріччя 2019

-------

ЗВІТНІСТЬ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019Р.

Баланс на 30 вересня 2019р

Звіт про власний капітал за 9 місяців 2019р

Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців 2019р

Примітки до фінансової звітності за 9 місяців 2019р

Фінансові результати за 9 місяців 2019р

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2019Р.

Звіт про управління 2019р.

Фінансова звітність підприємства за 2019 рік разом зі звітом незалежного аудитора

Річний звіт керівника Державного підприємства «Завод імені В.О. Малишева» за 2019 рік

ЗВІТНІСТЬ ЗА 1 КВ. ЗА 2020Р.

Баланс на 31.03.2020р.

Звіт про власний капітал за І квартал 2020р.

Звіт про рух грошових коштів за І квартал 2020р.

Звіт про фінансові результати за І квартал 2020р.

Примітки до фінансової звітності за I квартал 2020 року

ЗВІТНІСТЬ ЗА I ПіВРіЧЧЯ 2020Р.

Баланс на 30 червня 2020р.

Звіт про власний капітал за 1 півріччя 2020р.

Звіт про рух грошових кощтів за 1 півріччя 2020р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2020р.

Примітки до фин.звітності за 1 півріччя 2020р.

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2020Р.

Звіт про управління 2020р.

Фінансова звітність підприємства за 2020 рік разом зі звітом незалежного аудитора

ЗВІТНІСТЬ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2020Р.

Баланс на 30 вересня 2020р.

Звіт про власний капітал за 9 місяців 2020р.

Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців 2020р.

Примітки до фінансової звітності за 9 місяців 2020р.

Фінансові результати за 9 місяців 2020р.

ЗВІТНІСТЬ ЗА 1 КВ. ЗА 2021Р.

Баланс на 31.03.2021р.

Звіт про власний капітал за І квартал 2021р.

Звіт про рух грошових коштів за І квартал 2021р.

Звіт про фінансові результати за І квартал 2021р.

Примітки до фінансової звітності за I квартал 2021р.

ЗВІТНІСТЬ ЗА I ПіВРіЧЧЯ 2021Р.

Баланс на 30 червня 2021

Звіт про власний капітал за 1 півріччя 2021

Звіт про рух грошових кощтів за 1 півріччя 2021

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2021

Примітки до фин.звітності за 1 півріччя 2021

-------

Інформація про операції та зобов'язання ДП «Завод імені В.О. Малишева»

Українська