Звіти

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2016

Баланс 2016р.

Звiт про власний капiтал 2016р.

Звiт про рух грошових коштiв 2016р.

Звiт про фiнансовi результати 2016р.

Лист до балансу

Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi 2016р.

ЗВІТНІСТЬ ЗА 1 КВ. 2017Р.

Баланс на 31.03.2017

Ф.2 Звiт про фiн. результ. I кв.2017

ЗВІТНІСТЬ ЗА 2 КВ. 2017Р.

Баланс на 30.06.2017р.

Уточнюючий баланс на 30.06.2017​р.

Звіт керівника підприємства за перше півріччя

Ф2_Звіт про фінансовий результат за півріччя

ЗВІТНІСТЬ ЗА 3 КВ. 2017Р.

Баланс на 31.10.2017

Ф.2 Звiт про фiн. результ. I кв.2017

ЗВІТНІСТЬ 2017Р.

Баланс

Звіт керівника підприємства

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Примітки до річної фінансової звітності

ЗВІТНІСТЬ ЗА 1 КВ. 2018Р.

Баланс на 31.03.2018

Звiт про фiн. результ I кв.2018

ЗВІТНІСТЬ ЗА I ПіВРіЧЧЯ 2018Р.

Баланс на 30 червня 2018р

Звіт про фінансові результати 1 півріччя 2018р

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2018 року

_________
Аудиторський висновок УПК Аудит
Структура та розмір заробітної плати Хлань О.В.

Українська